GRENKE BANK AG BRANCH NORWAY JURIDISK MERKNAD

Ring oss

Ta kontakt med oss via

+47 67 51 99 00

08.00–17.00

GRENKE BANK AG BRANCH NORWAY

Martin Linges vei 25

1364 Fornebu
BÆRUM

NORGE

 

Telefon: +47 67 51 99 00

Fax: +47 67 51 99 10

E-post: [email protected]

Selskapets organisasjonsnummer: 915448526

Registreringsnummer i Tyskland: HRB 710110

 

Daglig leder av GRENKE BANK AG Branch Norway: Mr. Ray Werschky, nestleder Mrs. Veronika Borodina. 

 

Det ansvarlige tilsynsorgan er Finanstilsynet, postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo. Det ansvarlige tilsynsorgan for GRENKE BANK AG er Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), stasjonert i Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

 

Opphavsrett

Innholdet på denne hjemmesiden og innholdet som er laget av operatørene av hjemmesiden er beskyttet av åndsverkloven. Reproduksjon, tilpasninger, distribusjon eller annen bruk krever derfor skriftlig samtykke.

 

Ansvar

Innholdet på disse sidene er utarbeidet med stor aktsomhet, men tar ikke ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten eller aktualiteten av innholdet.

 

Alminnelig verneting: Asker og Bærum tingrett

 

Spørsmål knyttet til innholdet av denne hjemmesiden kan sendes til [email protected].