Leasing – ofte stilte spørsmål

Alt du trenger å vite om leasing hos GRENKE.

Ring oss

Ta kontakt med oss via

+47 67 51 99 00

08.00–17.00

Full amortisering betyr at alle kostnader tilknyttet det leasede utstyret (innkjøp, ekstrakostnader og finansielle kostnader) amortiseres fullt ut for utleieren ved at leieren betaler avdrag.

Hver leasingkontrakt fra GRENKE har et alternativ for innveksling. Dette betyr at det leasede utstyret kan skiftes ut også i en løpende kontrakt. Dette holder leieren oppdatert på nyeste teknologiske utvikling, og leasingavdragene fortsetter å være faste forutsatt at kontraktverdien holdes innenfor definerte finansielle rammer.

Basel II er det andre avdraget for bankenes krav til egenkapital. Basel II er ment å fungere som en stabiliserende kraft for bankvirksomhet. Selskapslån utstedes basert på risiko. Dette betyr at et selskaps kredittvurderingsskår spiller en nøkkelrolle i utstedelsen av lån.

Dette er nok en grunn til at leasing som finansieringsform er mer attraktivt for små og mellomstore foretak. Leasing forbedrer ratioene for balanse, noe som har en positiv effekt på et selskaps skår.

IFRS 16 regulerer regnskapsførselen for leasingkontrakter for børsnoterte selskaper og selskaper som frivillig utformer sine kontoer i henhold til IFRS. Hver leier må nedtegne retten til å bruke utstyret i balanseregnskapet, samt et erstatningskrav i tilknytning til leasing. Standarden gjelder en hvilken som helst leasingkontrakt med en netto utstyrsverdi på over 5000 euro og en tidsperiode for basisleasing på mer enn 12 måneder. Vi anbefaler å spørre din skatterådgiver eller regnskapsfører om dette. De produktspesifikke fordelene ved leasing vil forbli uberørt.

FAQ/Detaljforhandler/Generelt

Den raskeste måten å gjøre dette på er via partnerportalen. Her kan du kalkulere pristilbud for leasing og sende elektroniske forespørsler med noen få klikk. Klikk her for å gå direkte til partnerportalen. Dersom du ennå ikke har fått innloggingsdetaljene, kan du etterspørre dem her, eller du kan få informasjonen direkte fra din lokale kontaktperson. Dersom du ennå ikke har mottatt adgangsdata for GO Partner, men har jobbet med vår partnerportal tidligere, kan du be om nye adgangsdata her.

Leasingskjemaene kommer som PDF-filer. Du vil trenge Adobe Acrobat Reader for å kunne vise dette formatet. Adobe Acrobat Reader kan lastes ned fra Adobes nettsted. Programvaren er gratis å bruke.

GRENKE garanterer at din faktura vil bli betalt innen 24 timer, forutsatt at vi har alle nødvendige kontraktdokumenter. For GRENKEs detaljhandelpartnere er leasing derfor en pålitelig transaksjon uten utestående tilgodehavender. Dersom dine kunder leaser, styrker de samtidig sin egen likviditet.

FAQ/Kunde/Generelt

Hos GRENKE er leasing tilgjengelig til en nettokjøpspris på 5000 NOK og oppover. Det betyr at du kan finansiere selv små investeringer via GRENKE.

GRENKE opererer uavhengig av produsenter og banker. Derfor er du ikke bundet til spesifikke merker eller produsenter ved valg av utstyr. GRENKE fokuserer på å finansiere kontorkommunikasjon og kontorutstyr, medisinsk utstyr, sikkerhetssystemer og maskineri. Mer uvanlig utstyr kan også finansieres – ta kontakt med oss slik at vi kan finne en egnet løsning.

Bruk vårt kontaktskjema. Ganske enkelt velg «Produktutvalg» som interesse og «Leasing» som emne. 

Du spesifiserer dagen da du mottok utstyret i form av en leveringsbekreftelse. Den avtalte tidsperioden for basisleasing begynner første dag i kalenderkvartalet etter at du mottok utstyret, eller i kalendermåneden dersom du har avtalt månedlige betalinger. Frem til da betaler du et bruksgebyr på 1/30 av det avtalte avdraget for leasing per dag.

For å kunne operere mer (kostnads)effektivt også i dette henseendet, vil GRENKE inndrive avbetalinger som forfaller for din leasingkontrakt bare fire ganger i året (1. januar, 1, april, 1. juli og 1. oktober). Med andre ord: Avbetalingene inndrives kvartalsvis, på forhånd.


Vi kan selvfølgelig også legge til rette for månedlig inndriving på forespørsel. Dette vil imidlertid ikke kvalifisere for besparelse av 1,5 % faktorisert inn i kvartalsvis inndriving. Dette ville bety at dine avdrag ville øke med tilsvarende beløp.

Forsikring er obligatorisk for alt utstyr. Dersom du ikke har din egen tekniske forsikring, vil GRENKE inkludere ditt utstyr i en rimelig hovedforsikringspolise. Avgiften for denne forsikringen vil kunne betales årlig, og vil avhenge av utstyrets kjøpspris.

En spesiell funksjon ved leasingfinansiering er at du som leier ikke «avbetaler» det leasede utstyret, du betaler bare en bruksavgift.

 

Leasing og korttidsleie er i alt vesentlig det samme. Ta f.eks. en leid leilighet. Når du leier en leilighet, blir du ikke eier av leiligheten ved å betale husleie; du betaler bare for å bruke den. Det å betale husleie vil aldri gjøre leiligheten til din eiendom. Når leieavtalen for leiligheten utløper, må du flytte ut og «returnere» leiligheten. Leasing av utstyr har et lignende prinsipp.

 

Forpliktelsen om å returnere det leasede utstyret ved kontraktens utløp er en forutsetning for en juridisk gyldig leasingkontrakt der du kan få skattefradrag for leasingavbetalingene. Når du returnerer det leasede utstyret ved kontraktens utløp, betyr det at du straks kan oppgradere til nyere utstyr.

Ved leasingkontrakter samtykker partene til full amortisering av innkjøpskostnadene, avgiftene og renten. Leasingkontrakten kan avsluttes når som helst i form av prematur oppsigelse, forutsatt at full amortisering er oppnådd.

OSS / Kunde / Master Lease Agreement

Totalt bør det planlegges oppkjøp til en verdi av minst 250.000 NOK de neste tolv månedene. Dette høres mye ut, men totalen er enkel å nå, særlig fordi både nåværende og tidligere oppkjøp kan inkluderes i beregningen. Dette totale investeringsvolumet bestemmer de fordelaktige vilkårene for alle individuelle kontrakter i henhold til avtalen, også når det bare er snakk om et lite oppkjøp til en verdi av 5.000 NOK. Dette betyr at rammeverket betaler seg fra første oppkjøp – og det ikke bare rent finansielt. Det går svært enkelt og raskt å behandle de individuelle leasingkontraktene i avtalen. Det behøves bare én kredittvurdering. Kontraktene er forenklet, og du kan gi personer fullmakt til å signere kontrakter.

Nei. GRENKE opererer uavhengig av produsenter. Kundene har tilgang til et bredt utvalg av leasingmuligheter. Disse inkluderer kontorkommunikasjon og kontorutstyr, medisinsk utstyr og sikkerhetssystemer samt maskineri. Under visse omstendigheter og etter avtale kan mer uvanlig utstyr leies.

Det finnes ulike alternativer avhengig av valgt kontrakttype. Ved de vanligste kontraktene med full amortisering returneres utstyret, og nytt utstyr kjøpes. Sekundært bes det om et kjøpstilbud for det leide utstyret. Som et tredje alternativ fortsetter leasingen. Dette betyr at selskapet har fleksibilitet når det skal bestemme seg.

Nei. Vi ilegger ingen løfteavgift. Du betaler bare leasingavdragene for det forespurte utstyret i de individuelle kontraktene.

En entrepenør er aldri gardert mot overraskelser. Finansielle kriser er et perfekt eksempel på det. Dersom det finnes vektige grunner til å utsette eller til og med kansellere planlagte investeringer, vil vi hjelpe kunden med å finne en løsning. Utsatte investeringer kan f.eks. utvides med en Master Lease Agreement eller ved at den eksisterende avtalen utvides. Dersom selskapet har brukt mindre enn 50 % av det avtalte volumet, vil vi ganske enkelt beregne kostnadene for de signerte individuelle kontraktene på nytt i overensstemmelse med den aktuelle listen med betingelser.

Det totale leasingvolumet er tilgjengelig for kunden i henhold til de definerte betingelsene i en periode på 12 måneder, uavhengig av kalenderår. I denne perioden kan kunden få tilgang til det totale leasingvolumet i et vilkårlig antall individuelle kontrakter, alltid på et tidspunkt som er optimalt for selskapsinvestering.

Nei. Leasingavdragene forblir faste inntil utløpet av den aktuelle individuelle kontrakten. Retroaktive tilføyelser er ikke mulig.