Vi har skapt muligheter siden 1977

Vår ekspertise og sterke markedsposisjon er ingen tilfeldighet. De er hamret ut av den samme entrepenørånden som kjennetegner våre kunder.

Ring oss

Ta kontakt med oss via

+47 67 51 99 00

08.00–17.00

2023

Tilbake til det vanlige

GRENKEs første kapitalmarkedsoppdatering viser ambisiøse vekstmål. For 2024 forventer styret leasing av ny virksomhet på 3,4 milliarder euro og et nettoresultat på 140 millioner euro. Dette dobler både GRENKEs leasing av ny virksomhet og resultatet sammenlignet med regnskapsåret 2021. Ny virksomhet og konsolidert resultat økes fire kvartaler på rad i 2022. GRENKE legger dermed grunnlaget for økt inntjening de neste årene og har en robust startposisjon på vei tilbake til den gamle vekststyrken som har preget GRENKE i fire tiår. Finansdirektør Dr Sebastian Hirsch overtar etter Michael Bücker som styreleder 1. desember 2022 - først på midlertidig basis - deretter permanent fra 16. februar 2023.

2021

Ideelt posisjonert for fremtiden

I august 2021 ble Michael Bücker ny administrerende direktør i børsnoterte GRENKE AG. Hans oppgave er, på en bærekraftig måte, å tilpasse leasingspesialisten for små og mellomstore bedrifter til megatrendene i samfunnet. Spesielt er fokuset nå på «ESG» (enviroment, social and governance) og digitalisering.

2020

I dag er vi perfekt posisjonert for fremtiden

GRENKE rekker jorda rundt med filialer i 33 land. Det som én gang var et enkeltpersonforetak, er nå en multinasjonal gruppe av selskaper som tilbyr en rekke tjenesteytinger. I tillegg til å leie IT- og kontorutstyr tilbyr GRENKE nå finansiering for en rekke andre artikler. Factoring- og banktjenester kompletterer vår omfattende portefølje for unge foretak, mellomstore virksomheter og privatpersoner.

2018

Endring og kontinuitet

GRENKE feirer 40 år i forretningsverdenen. I slutten av februar gikk Wolfgang Grenke av som styreformann. Antje Leminsky, hans tidligere viseformann, ble vår nye styreformann som nå bringer selskapet videre i vår grunnleggers ånd. I mai 2018 ble Wolfgang Grenke valgt inn i GRENKE AGs tilsynsstyre.

2015

GRENKE starter opp i Norge

I 2015 kom GRENKE til Norge og Oslo.

2000

IPO og enda sterkere ytelse

I april 2000 ble GRENKE et offentlig selskap. Selskapet er fortsatt trofast med sitt løfte om å samarbeide med små og mellomstore virksomheter på lik linje og som en pålitelig partner. I 2005 satte selskapet opp virksomhetsområdet factoring.

1990

Bryte barrierer

Selskapet, som nå het GRENKELEASING KG, ekspanderte raskt. Våre første filialer ble etablert i Forbundsrepublikken Tyskland. I 1990 viste GRENKE seg igjen som pionér: Vi åpnet vår egen filial i Øst-Berlin før Tysklands gjenforening. I årene som fulgte, satte vi opp ytterligere åtte filialer i Tyskland og Østerrike. I desember 1997 ble selskapet notert på børsen.

1978

En idé er født

I 1978 hadde Wolfgang Grenke en idé. Moderne telefonsystemer, kopimaskiner og datamaskiner ble en naturlig del av stadig flere kontorer. Grenke besluttet å gjøre de nødvendige investeringene enklere ved å tilby selskaper attraktive leasingavtaler. Etter å ha etablert sitt enkeltpersonforetak i Baden-Baden startet han en suksesshistorie som ikke viser tegn til å stoppe. Allerede det første året holdt Wolfgang Grenke og to ansatte oppsyn med 21 videreforhandlere og 198 leasingavtaler. Grenke så et enormt potensial i leasing av lavkostutstyr til kontorer (IT-leasing i liten skala).